BLOG TAG

BLOG TAG:你的幸福感覺

昨晚臨瞓前已經被悅悅踢了一腳,諗住明晚先交功課,點知今晚再上 Blog 一看,竟然連她的女兒大悅也來踢我,可想而知呢兩母女是要我盡快交功課,所以我都係不敢怠慢,盡快交功課吧,如果唔係明天可能連小悅都來踢我一腳。不過當我寫完晒係開始發表果一刻,發覺已經有第三腳踢埋嚟,就係瀅瀅媽媽,想不到今次連環被兩位好媽媽加一個小女孩,踢到我幾乎招架不住,果然厲害!厲害!所以大家千祈咪睇少女性的功夫呀!

不過係交功課前,首先在這裡祝賀悅悅的網誌第200篇文誕辰,其實如果喺自己的網誌寫出200篇文章真的不簡單,尤其是每篇文都是自己一筆一字用心的寫,每一字都記載著自己每一個賞心悅目的往事。或許,當中會有些不快樂,但我相信比例上,會有百份之九十九點幾都是開心的片段,而每一個片段都是妳難忘美麗的回憶。能可以分享和重溫妳的美麗回憶,是我的榮幸。在此我祝福悅悅妳永遠幸福快樂,繼續向無限個悅目的幸福進發,唔好比佢停!

遊戲玩法:
寫出你的十種幸福感覺(當然了,寫多過十種也可以),與大家分享分享~~
完成後,再邀請2~5位 Blog 友,並到他們的 BLOG 留言通知對方接 Tag。

現在開始與大家分享我這刻的十種幸福:

1.幸福是我擁有爸爸媽媽、大哥、家姐和細佬的溫暖家庭;

2.幸福是我娶得嬋嬋這位好太太;

3.幸福是我身邊有一班好愛錫我的舅仔、表弟和表妹;

4.幸福是我在鮮奶國度結識到一班非常要好的網友仔;

5.幸福是每當我想去釣魚時,佢哋必定會陪我去釣魚;

6.幸福是我的手機上經常收到大家給我很窩心的短訊;

7.幸福是我可以無時無刻在電腦上與大家分享分擔我的喜怒哀樂;

8.幸福是我可以在每一位好朋友中得到很多支持鼓勵和打氣的說話;

9.幸福是我可以加入倒蛋公司擔任常務董事一職與大家一齊倒蛋;

10.幸福是大家仍然記得我最喜愛玩 Blog Tag,每次都想起踢我。

其實人的幸福,真的很簡單,只要您覺得您這一刻是最快樂最幸福,就絕對無人可以懷疑您的幸福是真是假。或許,我的幸福不及你那麼幸福,因為每個人,心裡都有著自己一套幸福的標準。幸福是每個人都想擁有,祇視乎你用甚麼角度去看,反而刻意去追求幸福的人,總比一些過著簡單平凡、知足常樂的人,更難確認自己的幸福是真是假。

又到了踢人的時候,大家有冇發覺近來真係有很多 Blog Tag出現,而我大多數踢的是新相識的 Blog友仔,不如今次就踢下一些我認識了很久的 Blog友仔好嗎?不知以下這五位藍朋好友對幸福的感覺會怎麼說呢?

0 comments on “BLOG TAG:你的幸福感覺

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s

%d 位部落客按了讚: